Karma [2010]


Karma @IMDB

“දැනුයි මට හිතෙන්නෙ…අපි පණ අදින්න පටන් ගන්නෙ ඉපදිච්ච දවසෙ ඉදල කියල…”

“තනි බිත්තියකින් වෙන් වූ නවාතැන් දෙකක් …… එක් පසෙක තනිකඩ තරුණයෙක් …… අනෙක් පස වසර ගණනකට පසු හමුවූ පෙම්වතුන් යුවලක් ……
පරිච්ඡේද 04 යි එක් චිත්‍රපටයයි….. KARMA….”

ඉව ඇල්ලීම (Gaze) – බිත්තියෙන් එහා ජීවිත වලට එබී බලන තනිකඩයාගේ ජීවිතය.
හුස්ම (Breath) – අනෙක් පස” පමා වූ යෞවනයේ මඟ හැරුණු බලාපොරොත්තු.
දියවීම (Melt) – මේ සියල්ල අතරතුර තනිකඩයා හා බිත්තියෙන් එපිට ගැහැණිය ඔවුනොවුන්ගේ ජීවිත තුළ තමන්ගේ අවකාශය දැකීම.
භාව විරේචනය (Catharsis) – අනුන්ගේ ජීවිත තුළ තමන් සෙවීමට උත්සාහ කල තිදෙනා එකිනෙකාගේ ජීවිත සියැසින් දැකීම.

Director: Prasanna Jayakody
Writers: Prasanna Jayakody, Jagath Manuwarna
Stars: Nadeeka Guruge, Michelle Herft and Jagath Manuwarna
Genre: Drama
Year: 2010
Official site : http://karma.lk/
Facebook : http://www.facebook.com/www.karma.lk

Plot:
Piyal. Twenty three years old. Male.
Tormented by incidents associated with his mother, relives the same dream/nightmare. Again and again.
As his family gradually forgets his mother Piyal leaves them and comes to the city. He rents an old stable converted into an apartment that adjoins a house in the residential part within an old Dutch Fort close to the sea.
That is all he can afford given financial constraints.

A could rents out the main house with which Piyal’s meager residence shares a thin wall. Thanks to a window, located high on this wall, Piyal becomes privy to the most intimate elements of their lives.

Amanda. Thirty two years old. Piyal’s neighbour.
At the beginning she is just a woman who feeds his fantasies. Later, through incident and conversation, Piyal begins to see and seek in her that which his mother no longer provides.

Nadee. Amanda’s lover.
Amanda’s worth, in his eyes, declines gradually from the moment he learns that she is a cancer patient.
This receives a further impetus when she suffers a miscarriage and loses his child. Amanda cannot suffer Nadee’s selfishness any longer and announces that she is leaving Sri Lanka in order to receive treatment.
Amanda has second thoughts while waiting to board her flight and finally calls Piyal and goes with him to her father’s house, now abandoned and in a sad state
of neglect and disrepair.

Even as her physical value depreciates, Amanda, realizing that Piyal’s fascination with her includes a strong sexual component, decides to release him from this. She seduces him.
He then realizes that she is a cancer patient and had lost a breast to the disease. He is filled with remorse.
Convinced that this was the most vile act he had thus far committed, Piyal’s penitence takes the form of utmost commitment to taking care of Amanda.
He moves with her with complete equanimity towards the rendezvous with death.

Nadee realizes that Piyal has attended to everything which he ought to have done. He has to live with that knowledge and consequently suffer.

We are left with the image of Piyal resting his head on the lap of a half naked woman resolved to the execution of the most natural of laws, death, in the manner of an invitation to expiate all unresolved and unbearable memories in a similar manner.

සාරාංශය

තම මවගේ වියෝව පිළිබඳව ස්වයං වරදකාරී හැගීමක පසුවන පියල්, තම ජීවිතය තුළ ඇති වූ රික්තකය පුරවාලනු වස්, යාබද නිවසේ ජීවත්වන අමන්දාගේ ජීවිතයට එබී බලයි.

අමන්දා පියයුරු පිලිකාවකින් පෙළෙන බව දැනගන්නා ඇගේ පෙමිවතා වන නදී තුළ, ඇය කෙරේ පෙර තිබූ ඇල්ම කෙමෙන් අඩුවන්නට පටන් ගනී.

තම බාහිර රූපසෝබාව කෙමෙන් වියකී ගියද, පියල් තමා පිළිබඳව ඇති හැගීම හුදෙක්ම ලිංගික කාරණයක් බව සිතන අමන්දා පියල්ව ඉන් නිදහස් කරලීමේ

අටියෙන් ඔහුව පොළඹවා ගනී.

අමන්දා පියයුරු පිලිිකාවකින් පෙළෙන මරණාසන්න රෝගියෙකු බවත්, ඈ දැනටමත් එක් පියයුරක් ඉවත් කළ තැනැත්තියක් බව දෑසින් දැකගන්නා පියල් තමා තම මව හා සංවාසයේ යෙදුනාක් මෙන් හැගීමකින් කම්පාවට පත්වෙයි.

තමා තුළ ඇති වූ වරදකාරී හැගීමෙන් නිදහස් වනු වස්, පියල් විසින් අමන්දාව ඇගේ මරණය දක්වා රැකබලාගනු ලබයි.

මානව සම්බන්ධතා පිළිබඳව තමා තුළ මුල්බැස ගත්තා වූ දුර්මත පසෙකලා පියල් තම මවගේ අභාවය යථාර්තයක් ලෙස භාරගැනීමට පෙළඹේ.

SYNOPSYS

Piyal, troubled by feelings of guilt over his mother’s death, attempts to relieve himself of related, repressed tensions, through a woman, living in a house adjacent to his apartment.
Amanda, Piyal’s thirty-two year old neighbor, is a woman who feeds his fantasies. Through brief encounters, Piyal begins to see Amanda as the woman who is able to fill the void that existed within him. Amanda is soon diagnosed with breast cancer.
Amanda’s lover Nadee, after learning that his partner suffers from cancer, begins to gradually lose interest in her. Even as Amanda’s external beauty depreciates, she realizes that Piyal’s fascination in her is sexual in nature. She seduces him in the hope of releasing him from this. Piyal realizes then that she suffers from breast cancer and is soon filled with remorse- he perceives this action as seemingly having intercourse with his mother.
Piyal is convinced that this was his most vile act and dedicates himself to look after Amanda till her death. Finally, Piyal abandons all myths associated with the relationship between man and woman and finally accepts the reality of his mother’s death.

Karma-film-prasanna-jayakody

[fbphotos id=445459758848739]

Recent Articles

I BUILT THIS WITH WORDPRESS

Related Stories

Leave a Reply

Stay on op - Ge the daily news in your inbox